Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
Marmara Merkez ve Saraylar Mahallesi Çöplük Alanı İlan Metni

                                                                                                                                                               İLAN

                                                                                                                           MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Marmara Merkez ve Saraylar mahallesi çöplük alanı 2015 yılı     (31/12/2015 tarihine kadar) 1 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2 – Marmara Merkez ve Saraylar mahallesi çöplük alanı 2015 yılı (31/12/2015 tarihine kadar) 1 yıllık 15.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı  D.İ.K’nun 45. maddesinde göre açık teklif artırma usulü ile ile ihaleye çıkarılmıştır.

3 – İhalenin geçici teminatı 450,00 TL’dır.

4 – 10 Şubat 2015 Salı günü yapılacak olan ihaleye iştirak eden olmadığından 2. İhalesi  17 Şubat 2015 Salı günü Marmara Belediyesi Hizmet Binası Encümen huzurunda aynı saatte yapılacaktır. 2 . ihalesi de yapılamadığı takdirde, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun 51. Maddesine göre ( pazarlık suretiyle) 03 Mart 2015 Salı günü aynı yer ve saatte Marmara Belediyesi Hizmet Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.

5 – İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını 16 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırmaları ve Yeterlilik Belgelerini almaları şarttır. Yeterlilik belgesi almayanla ihaleye iştirak edemezler.

 

YETERLİLİK BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN:

A)Müracaat dilekçesi ile birlikte teminatlarının yatırıldığına dair makbuz.

B)Belediyemize su, emlak, ÇTV, kira, işgaliye gibi herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Belediyemizden alacakları belge.

C)Mali durumunu gösterir belgeyi almaları şarttır.

D)Kanuni ikametgah sahibi olmak.

E)Vekaleten gireceklerden vekaletname getirmeleri şarttır.

F)Belediyemiz ihalelerine girip de ihaleden vazgeçen ve teminat yakanlar ihaleye iştirak edemezler.

G)Mesleki tecrübe sahibi olmak.

İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Telgraf ile müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilemez. Keyfiyet ilan olunur.10.02.2015

 

 

            

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM