Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
Kole Plajı 2 nolu cafe yeri ihale ilanı

İ L A N

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-      Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Kole Plajı 2 nolu cafe yeri 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2-      Kole Plajı 2 nolu cafe yeri 12.500,00 TL. muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık teklif artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3-      Kole Plajı 2 nolu cafe yerinin geçici teminatı 2.289,41.TL’sı olup, Hasar Teminatı  1.000,00.TL’sıdır

4-      İhaleler, 12 Nisan 2016 Salı Günü saat:14.00’de Marmara Belediyesi Hizmet Binasında Encümen Huzurunda yapılacaktır, 1. ihale yapılamadığı takdirde 2.ihaleleri 19 Nisan 2016 Salı günü aynı yer ve saatte, 2.ihaleleri de yapılamadığı takdirde 03 Mayıs 2016 Salı günü aynı yer ve saatte 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51.maddesine göre pazarlık sureti ile kiraya verilecektir.

5-      İhalelere katılmak isteyenlerin hasar ve geçici teminatlarını 11 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları ve Yeterlilik Belgelerini almaları şarttır. Yeterlilik belgesi almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

 

YETERLİLİK BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN:

A)    Müracaat dilekçesi ile birlikte teminatlarının yatırıldığına dair makbuz.

B)    Belediyemize su, emlak, ÇTV, kira, işgaliye gibi herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Belediyemizden alacakları belge.

C)    Mali durumunu gösterir belgeyi almaları şarttır.

D)    Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

E)    Vekaleten gireceklerden vekaletname getirmeleri şarttır.

F)     Belediyemiz ihalelerine girip de ihaleden vazgeçen ve teminat yakanlar ihaleye iştirak edemezler.

G)    Mesleki tecrübe sahibi olmak.

H)    Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile şirket ise şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

İ)       İhale şartnameleri ve ihale ilanları ücretsiz olarak Belediyemiz http://www.marmara.bel.tr/  adresinde görülebilmektedir..

İhale şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Telgraf ile müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilemez.

            Keyfiyet ilan olunur. 29.03.2016

 

 

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM