Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2017...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 7. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2017...

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 6. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2017...

TÜM DUYURULAR
 
2016 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 6. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.06.2016 gün ve 30702447-301.03-194 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.07.2016 Cuma günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER, Ediz ÖZTÜRK, Hüseyin GEÇGİN ve Fırat ALİOĞLU’nun toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER, Ediz ÖZTÜRK, Hüseyin GEÇGİN ve Fırat ALİOĞLU’nun toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi.

Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “Marmara Merkez ve tüm mahallelerimizde ki açık alanda çekirdek yenmesinin yasaklanması hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 58- İlçemiz Marmara ve Avşa Mahallemizde yapılan bilet gişelerinin son düzenlemelerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Avşa ve Marmara merkezde yeni yapılan özel yolcu ve devlet gemilerine yaptığımız bilet gişeleri tamamen bitti, bir kısmına daha önceki meclis kararı ile kiralarını belirleyerek kira sözleşmelerini yaptık. Şuan da Avşa mahallesi Feribot iskelesinde S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin bir adet, BUDO’nun Marmara merkezde ve Avşa da bir adet, Marmara Merkezde (Ali IŞIK) Yavuz Naz Gemisinin bir adet yeri var dedi. Marmara Merkezde S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin kirası 5000TL. olarak bir önceki Mecliste belirlemiştik, yine aynı olmasının uygun olacağını söyledi. BUDO İlçemize yaz aylarında tamamen hizmet amaçlı geldiğini, bu yüzden Avşa ve Marmara’daki bilet gişelerinin 3500TL. olarak belirlenmesini istedi. (Ali IŞIK) Yavuz Naz Gemisi Avşa bilet gişesinin 7500TL. olması sebebiyle Marmara da ki gişe yerinin de 7500TL.olarak belirlenmesinin uygun olacağını söyledi. Konu hakkında Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yukarıda yazıldığı şekliyle uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara Merkezde S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin kirası 5000TL, BUDO Avşa ve Marmara’daki bilet gişelerinin 3500TL, (Ali IŞIK) Yavuz Naz Gemisi Avşa bilet gişesinin 7500TL. olarak gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 59- (Önergenin 1.maddesi) Marmara Merkez ve tüm mahallelerimizde ki açık alanda çekirdek yenmesinin yasaklanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan yaz aylarında Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde ki açık alanlarda (park, bahçe, plaj ve yollarda) insanların toplu olarak çekirdek yenmesi üzerine çevreyi çok kirlettikleri, bu da temizlik açısından kötü görünüm arz ettiği ve temizlenmesinin çok zor olduğundan dolayı bu alanlarda çekirdek yenmesini yasaklamayı düşündüğünü söyledi. Bu konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler park ve banklar üzerinde çok çekirdek yendiğini ve çevre görüntüsünü bozduğu için bu gibi alanlarda yasaklanmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara Merkez ve tüm mahallelerimizde açık alanda çekirdek yenmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 01.07.2016, Saat: 15.00

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                   Yedek KATİP

 Süleyman AKSOY                           Mehmet ÇAKIRGÖZ                          Okan YARAR

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM