Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2016 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 7. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.07.2016 gün ve 30702447-301.03-242 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.08.2016 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Yaşar Aydoğan’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Yaşar Aydoğan’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi.

Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Başkan gündem maddelerinin görüşmelerine başlamadan önce ülkemizde yaşanan 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimini tüm meclis üyeleri ile 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetler içindeki bir cuntanın gerçekleştirdiği ve tarihimize kara bir leke olarak geçecek darbe girişimi başta yüce milletimizin demokratik duruşu olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçleri ile Belediyelerimizin kararlılıkları sayesinde püskürtülmüştür. Bu darbe girişimini şiddet ve nefretle kınıyor, demokrasi nöbetinde canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini söylediler. Bugüne kadar kaybettiğimiz ve 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan tüm şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu bittikten sonra tüm meclis üyeleri hepimiz vatanımız ve bayrağımız için hep birlikteyiz dediler. Başkan 5 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “14- 17 Mart 2017 Tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak gayrimenkul fuarına katılımı hususunun görüşülmesi” Önergenin 2.maddesi şöyleydi: “Belediyemize cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi Önergenin 3.maddesi şöyleydi: “Renault Duster 4x4 arazi aracı olarak kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi” Önergenin 4.maddesi şöyleydi: “Fen İşlerinde 4x4 hizmet aracı olarak kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi” Önergenin 5.maddesi şöyleydi: “Belediyemizce Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bir meydana çeşme yapılması hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 5 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 60- İlçemiz mahallelerindeki yeni düzenlenen meydanlara isim verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 (n) maddesine göre; Avşa Mahallesine “Demokrasi Şehitleri Meydanı”, Yiğitler Mahallesine “15 Temmuz Demokrasi Bulvarı”, Saraylar Mahallesine “Özgürlük Meydanı”, Topağaç Mahallesine “Demokrasi Meydanı”, Marmara merkezde yeni düzenlemesi yapılacak olan balıkçı barınağının bulunduğu yere de “15 Temmuz Özgürlük Meydanı” isimlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 61-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunda yer alan bazı matbu vergi ve harç tarifelerinin yeniden görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Yapılan oylama sonucu bu yıl için işgal harcının m2sinin 1.00TL. olmasına, yine eğlence vergisi de 75 gün üzerinden tahsil edilirken 60 gün üzerinden tahsil edilmesine, 2017 ücret tarifesi görüşülürken tekrardan ücretin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 62- (Önergenin 1.maddesi): 14- 17 Mart 2017 Tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak gayrimenkul fuarına katılımı hususunun görüşülmesi hakkında idi..

Yapılan müzakeresinde;

14-17 Mart 2017 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak Gayrimenkul Fuarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beraberinde Marmara Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’un katılımının sağlanması, harcırahları, yol ve konaklama giderlerinin 2017 yılı Bütçesinden karşılanmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonunda oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 63- (Önergenin 2.maddesi): Belediyemize cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınmasının uygun olduğuna, bu konuda Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 64-   (Önergenin 3.maddesi) “Renault Duster 4x4 arazi aracı olarak kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere Renault Duster 4x4 araç alınmasının uygun olduğuna, bu konuda Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 65-   (Önergenin 4.maddesi) “Fen İşlerinde 4x4 hizmet aracı olarak kullanılmak üzere araç alınması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize Fen İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 4x4 hizmet aracı alınmasının uygun olduğuna, bu konuda Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

            KARAR NO : 66-    (Önergenin 5.maddesi) “Belediyemizce Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bir meydana çeşme yapılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bir meydana çeşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ağustos Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.08.2016, Saat: 15.50

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM