Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2016 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 8. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 25.08.2016 gün ve 30702447-301.03-292 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.09.2016 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi.  Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/n maddesine göre İlçemizi tanıtıcı amblemin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması” Önergenin 2.maddesi şöyleydi: “22.05.2016 gün ve 29719 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi” Önergenin 3.maddesi şöyleydi: “Yunanistan Nea- Koutali ilçesi Limnors Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 67- Mülkiyeti Belediyemize ait 14 pafta, 2143 Parselde bulunan yerin ihaleye çıkarılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu mülkiyeti Belediyemize ait 14 pafta, 2143 Parselde bulunan yerin 3 yıllığına ihaleye çıkarılmasına ve bu konuda Belediye Encümenimize tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 68- (Önergenin 1.maddesi):   “5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/n maddesine göre İlçemizi tanıtıcı amblemin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18/n maddesine göre İlçemizi tanıtıcı amblemin yeniden düzenlenmesi hususunun gelecek toplantılarda daha detaylı görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            KARAR NO : 69- (Önergenin 2.maddesi): “22.05.2016 gün ve 29719 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan zabıtlara geçen I ve V sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde oluşturulan Norm Kadronun, iptal ve ihdas edilen kadroların, Belediye örgüt yapısının uygulanmasını, organizasyon çalışma şeması ve yönergesini tekrar üyelerin oylarına sundu, oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO : 70-  (Önergenin 3.maddesi) “Yunanistan Nea- Koutali ilçesi Limnors Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince, Yunanistan Nea- Koutali ilçesi Limnors Belediyesi ile Marmara Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Eylül Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.09.2016, Saat: 15.30

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM