Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2016 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 9. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 25.08.2016 gün ve 30702447-301.03-292 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.10.2016 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Mehmet ÇAKIRGÖZ ve Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Mehmet ÇAKIRGÖZ ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi.  Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “Belediyemizin ihtiyacına binaen 1 adet 2. el kamyon alımının görüşülmesi” Önergenin 2.maddesi şöyleydi: “Belediyemize ait aylık gazete (bülten) çıkarılmasının görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 71- “2017 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 2017 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2017 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 72- “2017 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 2017 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2017 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 73- “Marmara merkez, Gündoğdu, Avşa ve Yiğitler mahallerimizde yapılacak sahil düzenlenmelerinin görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez, Gündoğdu, Avşa ve Yiğitler mahallerimizde yapılacak sahil düzenlenmeleri ile ilgili hazırlanacak projelerin gelecek toplantılarda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 74-  “1 Adet Tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki düzenleme işlerini yürütmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihler ve ücret üzerinden tam zamanlı mimar çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 75-  (Önergenin 1.maddesi) Belediyemizin ihtiyacına binaen 1 adet 2. el kamyon alımının görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizin ihtiyacına binaen 1 adet 2. el kamyon alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 76-  (Önergenin 2.maddesi) Belediyemize ait aylık gazete (bülten) çıkarılmasının görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait aylık gazete (bülten) çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ekim Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.10.2016, Saat: 16.00

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  Yedek  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                             Okan YARAR

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM