Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 1. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.12.2016 gün ve 30702447-301.03-406 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.01.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge  Müdürlüğünün 29.12.2016 gün 46508 Sayılı yazısı ile gelen imar planı çalışmasının görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 1:  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 17790 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanmasının plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle eksikliklerin giderilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2017 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 04.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yukarıda yazılan maddelerin 2017 yılı Gelir tarifesine işlenmesine, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2: Belediye Meclisinin 2017 yılı 1 aylık tatil döneminin belirlenmesi hakkında idi. Başkan konuyu üyelerin müzakeresine sundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre Belediye Meclisinin 2017 tatil döneminin Şubat 2017 ayında olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            KARAR NO: 3: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2017 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi (3 kişi) hakkında idi. Başkan Üyelerden en çok oy alan  Ediz ÖZTÜRK, Yakup AKSU ve Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün  2017 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek sesle ilan etti.

 

KARAR NO: 4: Tam zamanlı Sözleşmeli 1.derecede veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yönetmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihler ve ücret üzerinden tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 5: Tam zamanlı Sözleşmeli 6.derecede eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu GİH sınıfında bulunan 6. Dereceli Eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2017 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında net ücretin ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 6: Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesinin kabulü hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 7: (Önergenin 1.maddesi) “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğünün 29.12.2016 gün 46508 Sayılı yazısı ile gelen imar planı çalışmasının görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Yazı ekinde gönderilen Asmalı Mahallesi İmar planı çalışması ve ilgili yazı ekindeki tüm doküman Belediyemizce incelendiği yapılan çalışmaların ve sonucunda Kamu yararı olduğu da anlaşıldığından gönderilen plan hakkında 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesi “e” bendi uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.01.2017, Saat: 16.00

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM