Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2017...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 7. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 3. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 22.03.2017 gün ve 30702447-301.03-275 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.04.2017 Pazartesi günü saat: 14.00’de Marmara Belediyesi Saraylar Ek Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca üyelerden Fırat ALİOĞLU’nun 15 dk. gecikmeli katılacağı bildirildiğinden, çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 17 Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi  tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Başkan üyelerden en çok oy alan Ediz ÖZTÜRK ve Okan YARAR’ın bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 18 Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Hüseyin GEÇGİN, Yakup AKSU ve Ediz ÖZTÜRK’ün bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 19 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden  Mehmet ÇAKIRGÖZ, Ediz ÖZTÜRK ve Yakup AKSU’nun bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 20 Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Başkan üyelerden en çok oy alan Ediz ÖZTÜRK’ün Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Okan YARAR’ın Marmara Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

 KARAR NO: 21 Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Başkan Ege Belediyeler Birliğine üyeyiz fakat işlerimiz yoğunluğu nedeniyle hiçbir toplantısına katılamıyoruz. Bu nedenle üye olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinden ayrılmayı düşünüyorum dedi. Bu konu hakkında görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler bugüne kadar hiçbir toplantılarına katılamadıklarını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Ege Belediyeler Birliğine olan üyelik kaydımızın sildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 KARAR NO: 22 “Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 asil, 1 yedek)” hakkında idi. Başkan üyelerden en çok oy alan Bandırma Kaymakamı ve Okan YARAR’ın Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil

 

Üyeliğine, Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 23 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek üyelerden Yaşar AYDOĞAN’ın çekimser oyu ile diğer üyelerin oy çokluğu ile kabulüne, yapılan oylama sonucu karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 24 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 25 Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 08.03.2017 gün ve 547 sayılı grup merkezi Belediye ölçü ve ayar memurluğu ile ilgili diğer işler hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize gönderilen grup merkezi Belediye ölçüler ve ayar memurlukları ile ilgili ilimize bağlı Bandırma grup merkezi Belediye ölçüler ve ayar memurluğuna bağlanmasına ve karar özetinin Balıkesir Valiliği bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.04.2017, Saat: 15.30

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                            Fırat ALİOĞLU                                                                      Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM