Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2017...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 7. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 4. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.04.2017 gün ve 30702447-301.03-135/545 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.05.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden hepsinin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO- 26- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden görevlendirilen Belediye meclis üyesi Mehmet ÇAKIRGÖZ’e Belediye Başkan Yardımcısı olarak Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3 oranında ödenek verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO- 27- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize otobüs tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize 1 adet çalışır durumda ve bedelsiz otobüs tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 28- Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine seçilen üyenin değişmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK’in asil üye seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 29- 2016 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yukarıda zabıtlara geçen 2016 mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2016 mali yılı kesin hesabının aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 30- İlçemiz merkez ve mahallelerinde çevre kirliliği yaratan ATM lerin (Bankamatik) mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyemize ait uygun görülen alanlara toplu tek çatı altında kurulması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Bankamatiklerin mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyemize ait uygun görülen alanlarda kurularak nakit gelir sağlanması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi E fıkrası gereğince 10 yıl süre ile kiralanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mayıs Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti.

 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.05.2017, Saat: 15.30

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM