Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2017...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 7. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 6. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.06.2017 gün ve 30702447-301.03-E.1314/1248 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.07.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden hepsinin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Üyelerden Yaşar AYDOĞAN herhangi bir önergesinin olmadığını ancak belediye işleri ile ilgili bazı soruları olduğunu söyledi. Başkan Yaşar AYDOĞAN’a söz verdi. Saraylar Mahallemizde bulunan Yüksel KUKU’nun işletmeciliğini yaptığı “SAFFET PANSİYON” isimli yere bugüne kadar işyeri açılış ruhsatı verilmediği ama şuanda nasıl verildiğini sordu. Başkan toplantıda hazır bulunan İmar Müdürümüz Güven KAHRAMANTÜRK’ten konu hakkında açıklama yapmasını istedi. Balıkesir Büyükşehir’e konu hakkında tüm evraklar hazırlanarak görüş sorulduğunu pansiyon ruhsatı olarak verilebileceği hakkında tarafımıza onay yazısı gönderildiğini, bunun üzerine harçlar ve tüm yasal işlemler yapılarak işyeri açılış ruhsatı verildiğini söyledi. Yine Marmara merkezde hayırsever bir vatandaş tarafından yapılacak olan ve Belediyemizce yer hazırlıkları başlatılan hastane yeri hakkında bir takım söylentiler olduğunu hastaneyi yapacak vatandaşın yerin küçük olması nedeniyle yapmak istemediğini, bu konuda hep beraber neler yapabileceğimiz sordu. Başkan Belediyemiz İmar planında hastane yeri olarak ayrılan yeri Belediyemiz imkanları dahilinde temizledik. İmar planımızda hastane yeri olarak burası gözükmektedir. Yapabileceğimiz bir şey varsa yer tespiti için hep birlikte çalışalım tabi ki hepimizin istediği bu konunun bir çözüme kavuşup, en yakın zamanda adamızın bir hastaneye kavuşmasını arzu ettiğimizi söyledi. Salonda hazır bulunan tüm meclis üyeleri hep beraber bir çalışma yapalım dediler. Ayrıca başkan yaz sezonu için tüm ada genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO- 35- Belediyemiz Encümen üyelerinden Ediz ÖZTÜRK’ün talep dilekçesinin görüşülmesi hakkında idi. Ediz ÖZTÜRK rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından görevine devam edemeyeceği ve encümen toplantılarına katılamayacağı için 02.06.2017 tarihinde dilekçe verdiğini fakat sonrasındaki kontrolünde görevine engel sorunun ortadan kalktığını talep dilekçesinin iptali ile görevine devam edeceğini söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK’ün dilekçesinin iptal edilerek, görevine devam ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.07.2017, Saat: 15.00

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM