Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2017...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 7. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2017...

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 6. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2017...

TÜM DUYURULAR
 
2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 07.12.2017 gün ve 307024447-301.03-E.505/2468 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 11.12.2017 Pazartesi günü saat: 14.00’da Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden  Okan YARAR, Aydın DİNÇER ve Ediz ÖZTÜRK’ün toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR, Aydın DİNÇER ve Ediz ÖZTÜRK’ün toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen münakale talebinin görüşülmesi” (Önergenin 2. Maddesi) şöyleydi: “Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talep neticesinde ekskavatör iş makinesi ekonomik ömrünü tamamladığı için 2. El bir iş makinesi alınması hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

KARAR NO: 52-  Marmara Merkezde bulunan çay bahçelerinin durumlarının ve ihale sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu sahilde bulunan 6 adet çaybahçelerinin çay bahçesi olarak 5 yıllığına, yine Kole Plaj yolunda bulunan 2 nolu çaybahçesinin önceki dönemde olduğu gibi çaybahçesi olarak ve 3 yıllığına ihaleye çıkarılmasına bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 53-  Belediyemiz garajında bulunan iş makinalarının satılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu muhammen bedellerinin tespiti için gerekli yazışmaların yapılarak iş makinalarının satılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ve Encümene tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 54- (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen münakale talebinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan Hesap işleri Müdürlüğünce talep edilen ve yukarıdaki şekilde zabıtlara geçen münakale talebini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu münakale talebinin aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 55- (Önergenin 2. Maddesi): “Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talep neticesinde ekskavatör iş makinesi ekonomik ömrünü tamamladığı için 2. El bir iş makinesi alınması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Fen İşleri Müdürlüğünden gelen talep neticesinde ekskavatör iş makinesi ekonomik ömrünü tamamladığı için 2. El bir iş makinesi alınması hususunda her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ve iş makinesinin alınmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 11.12.2017, Saat: 15.20

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM